Kā kļūt par psihoanalītiķi

Kā kļūt par psihoanalītiķi Sākums-personīgā psihoanalīze.

Katram ne tikai labam, bet arī viedam speciālistam- psihoterapeitam, psihologam vai sociālajam darbiniekam, kurš strādā ar cilvēku garīgajām un psiholoģiskajām problēmām, pirmkārt ir jāpazīst savs gars un psihe, lai nekļūtu par paša iedomātu paraugu tiem, ar kuriem esam apņēmušies strādāt, bet varētu otram cilvēkam objektīvi pievērsties, lai viņu izprastu , nevis salīdzinājumā ar sevi un savu pieredzi, kas ir subjektīvs faktors, bet izprastu otra psihi, balstoties uz aprakstītu teoriju un pētījumu atziņām-tā saucamo teorētisko objektivitāti, kura palīdz izprast otru cilvēku kā indivīdu, atšķirīgu no manis, tādējādi palīdzot attīstīties vai garīgi un psiholoģiski justies labāk.

Optimālā metode sevis izpētei un pašizziņai ir psihoanalīze.

Sevis izziņa ļauj labāk saprast ne tikai sevi, bet arī citus ,savukārt zemapziņas izpēte palīdz atraisīties radošajam potenciālam .Ne velti tādi slaveni režisori kā Bertoluči un Vudi Alans ir apmeklējuši psihoanalītiķi 20 un vairāk gadus, jo cilvēka zemapziņas dzīles ir neaptveramas un aizraujošas māksliniekiem, kuri ataino cilvēka dvēseli savos darbos.

Tādēļ lai kļūtu par psihoanalītiķi, ir jāsāk ar personīgo psihoanalīzi pie tā saucamā treniņa jeb apmācīt tiesīgā psihoanalītiķa vismaz 1 gadu, labāk 2 gadus pirms pieteikties psihoanalīzes teorijas studijām. Psihoanalīzei jābūt klasiskai -4, labāk 5 reizes nedēļā ,kas ir optimālais biežums, lai izjustu analītiskā procesu gaitu, tā iespaidu uz zemapziņu un izprastu savas psihes darbību un rakstura veidošanās procesu. Psihoanalīzes rezultātā cilvēks iegūst iekšēju līdzsvaru un apziņas brīvību no zemapziņas iespaida, brīvību, kas ir noturīga un turpina attīstību pēc psihoanalīzes pabeigšanas. Pētījumi apstiprina, ka psihoanalīze ir vienīgā psihoterapijas metode, kurā radušās pārmaiņas raksturā un uzvedībā ir noturīgas un neatgriezeniskas. Caurmērā treniņa analīze var ilgt 2-5 gadus vai arī ilgāku laiku. Tas pats laiks attiecināms uz personīgo analīzi bez apmācības nolūka.

Ja analīzes gaitā radīsiet apstiprinājumu savai interesei par zemapziņas un apziņas mijiedarbību iekšējo psihisko procesu un uzvedības regulēšanā ne tikai sevī, bet arī citos un gribu viņiem palīdzēt justies labāk, esat gatavi apgūt psihoanalīzes teoriju, lai izprastu psihes uzbūvi un zemapziņas un apziņas mijiedarbības aprakstītos un izpētītos teorētiskos pamatus.

Šobrīd Latvijā treniņa psihoanalītiķi Igaunijas -Latvijas grupā Latvijā ir Anita Plūme , Igaunijā - Endels Talviks.

Teorētiskās studijas.

Nekas nav labāks palīgs praktizējošam speciālistam psihoterapijas metodēs, kā teorētiskās zināšanas, kas palīdz objektīvi izprast pacienta psihiskās ciešanas vai psiholoģiskās funkcionēšanas grūtības. Psihoanalīze ir process starp diviem cilvēkiem ,no kuriem viens meklē palīdzību, bet otrs ir gatavs to sniegt, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām par cilvēka psihisko funkcionēšanu. Jo plašāks ir speciālista zināšanu apjoms, jo labāk un objektīvāk iespējams izprast otra cilvēka psihes darbību un tās funkciju traucējumus.

Pašreiz teorētiskās studijas jāapmeklē 2 nedēļas nogales-sestdienās un svētdienās 2 reizes mēnesī, 2 seminārus katrā mācību dienā. Kopsummā mācības teorijā ilgst 4 gadus, 10 mēnešus gadā. Uz katru semināru jāizlasa noteikts apjoms literatūras angļu valodā, kuru pārspriež semināros, lai izprastu tās nozīmi praktiskajā pielietojumā .

Teorijas pamatos ,kā visos Psihoanalīzes institūtos Pasaulē, studē Z. Freida darbus, kuri ir nozīmīgi mūsdienu teorētisko zināšanu izpratnē un jaunākos, visur Pasaulē studijās apgūšanai pieņemtos mūsdienu psihoanalītiķu darbus .

Otra teorētisko studiju sastāvdaļa ir psihoanalītiskā attīstības psiholoģija, kuru apgūst 1,5 gadus. Paralēli, iesakāma zīdaiņu novērošanas apmācība, kura mūsu programmā ir fakultatīva ,bet obligāta daudzos Eiropas Psihoanalīzes apmācības institūtos. Tā aizņem 1 kalendāro gadu un ir ārpus mācību nedēļas nogalēm plānotā laika.

Trešā teorētisko studiju daļa ir psihoanalīzes prakses tehniskie semināri, kuros apgūst psihoanalīzes tehnikas teorētiskos pamatus un galvenos konceptus un terminoloģiju, ko lieto klīnisko gadījumu aprakstos un izpētē. Ceturtā sastāvdaļa ir praktiska klīnisko gadījumu analīze grupā.

Skolotāji parasti ir psihoanalītiķi ar lielu pieredzi un atzītu Psihoanalīzes Asociācijā izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Bez personīgās psihoanalīzes un teorijas apguves, pēc pirmā teorētisko studiju gada pabeigšanas, kandidāts drīkst uzsākt psihoanalīzi ar pirmo pacientu, ko veic skolotāja jeb supervizora pārraudzībā ,jo psihoanalīze ir komplicēta metode un tās apguvei aiziet vairāki gadi. Psihoanalītiķim analīzes process ar katru konkrētu klientu jeb pacientu kopā ir jāizdzīvo arī pašam no sākuma līdz nobeigumam-pašsajūtas uzlabošanās brīdim, kas caurmērā aizņem 1 gadījumam ne mazāk kā 2 gadus. Mācību laikā pārraudzībā jāizstrādā psihoanalītiskais process ar 2 klientiem. Šo laiku nevar sasteigt, jo cilvēka psihe ir sarežģīta un mijiedarbība ar to ir jāpiedzīvo psihoanalītiķim katrā konkrētā gadījumā individuāli un atšķirīgi- nav klišeju, nav vienotas pieejas, nav vienādu atbilžu uz dažādiem pacientu iekšējiem jautājumiem ,bet ir vienota un plaša teorētiskā bāze, kas ir objektīvā salīdzinot ar piedzīvotā subjektīvo dabu . Psihoanalīze ir savdabīgs zinātnisku teoriju un intuīcijas apvienojums, tik pat kā māksla saskarties ar klienta zemapziņu, izprast to un atbrīvot apziņu no tās destruktīvās ietekmes.

Vai tas ir dārgi?

Lai gan psihoanalīze Latvijā caurmērā ir daudzas reizes lētāka stundas samaksas ziņā nekā Eiropā, Ziemeļamerikā vai pat Krievijā, summā tas nav ļoti lēti. Šobrīd teorētisko apmācību semināri gadā izmaksā 700 Eiro, klāt jārēķina izmaksas par personīgo psihoanalīzi un pēc pirmā gada –par 1 stundu supervīzijas katru nedēļu, kas caurmērā sastāda vēl 100 eiro mēnesī.

Kādai jābūt augstākai izglītībai pamatprofesijā?

Šobrīd nepieciešama augstākā izglītība psiholoģijā vai medicīnā: akadēmiska (piemēram, maģistra grāds psiholoģijā) vai profesionāla (augstākā ,pilna profesionālā izglītība medicīnā). Topošos psihoanalītiķus pieņem apmācībā, izvērtējot iesniegtos dokumentus un veicot divas intervijas . Pēc sekmīgi izietām intervijām Jūs būsiet uzņemts Igaunijas-Latvijas Psihoanalīzes grupā un Jums tiks piešķirts statuss – kandidāts/e. No šā momenta Jūsu personīgā analīze kļūs par treniņu analīzi.