Latvijas-Igaunijas Psihoanalīzes Grupas biedri

LATVIJAS-IGAUNIJAS PSIHOANALĪES GRUPAS BIEDRI

Valde

Priekšsēdētājs Endel Talvik
Priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Švarcs
Mantzinis Andres Adams
Apmācību komitejas priekšsēdētājs Anita Plūme
Apmācību komitejas biedrs Ants Parktal
Apmācību komitejas biedre Tatjana Burova
Zinātniskās komitejas priekšsēdētāja Erika Saluveer
Sekretāre  Indra Upmiņa


Psihoanalītiķi

Igaunija Latvija
Andres Adams Tatjana Burova
Ants Parktal Silvija Lejniece
Erika Saluveer Anita Plūme
Endel Talvik Voldemārs Švarcs
Merike Alas Indra Upmiņa
  Dace Cerava

Kandidāti

Igaunija Latvija
Jane Meimer-Parktal Jeļena Sinicka
Liisi Graf Viktors Ozoliņš 
Edith Herkel Andris Veselovskis
Lilian Reinson Aija Juhna
Ines Vajakas Aleksandrs Moškins